Aamulehti-yhtymä on osa suomalaista suurmediakonserni Alma Mediaa. Yhtymä yhdistyi vuonna 1997 MTV Oy:n kanssa. Molemmat yhtiöt olivat jo tuolloin listautuneita Helsingin pörssiin.

Yhtymän historia alkaa virallisesti vuodesta 1988, jolloin Tampereen Kirjapaino Oy ja Uusi Suomi yhdistettiin. Ensimmäisenä vuosinaan Aamulehti-yhtymä Oy julkaisi paitsi Aamulehteä myös Iltalehteä ja Kauppalehteä. 1990-luvulla yhtymä voimistui entisestään ja siihen liittyivät myös Lapin Kansa (1995), Satakunnan Kansa (1996), Pohjolan Sanomat (1998) ja Kainuun Sanomat (1999).

Aamulehti-yhtymä näki vuosituhannen taitteeseen siirryttäessä että median tulevaisuus ei ollut paperisissa lehdissä. Tuolloin yhtymä alkoi laajentaa toimintaansa verkkolehtiin, televisioon ja myös radioon. Yhtymä oli edelläkävijä sähköisessä lehtijulkaisussa jopa maailman mittakaavalla, kun se aloitti suljetun ja maksullisen päivittäisjulkaisemisen jo 1996. Tuolloisen Teknillisen korkeakoulun OtaOnline-julkaisu sisälsi Kauppalehden, Kauppalehden ja Iltalehden aineistoja. Uusista avauksista huolimatta Aamulehti-yhtymän päätoimialoiksi katsottiin sanomalehtien kustantaminen ja graafinen teollisuus.

Kun Aamulehti-yhtymä vuonna 1997 fuusioitu MTV Oy:n kanssa, mediakonserni Alma Media sai alkunsa. Uudessa konsernissa tv- ja radioliiketoimintaa harjoitti MTV Oy, kustannustoimintaa Alpress Oy ja painotoimintaa Alprint Oy. Uuden yhtiön alla työskenteli 2600 kokopäiväistä ja noin 1000 osa-aikaista työntekijää, mikä teki siitä yhden Suomen merkittävimmistä työllistäjistä.

Aamulehti-yhtymä säilytti merkityksensä digitaalisen median edelläkävijänä myös fuusion jälkeen. Jo yhdistymisen aikana tiedettiin, että yhtymän verkkosivut olivat MTV:n verkkosivujen ohella Suomen suosituimpia kävijämääriltään mitattuina. Tällainen kävijävolyymi yhdistettynä yhä monipuolisempaan mediaosaamiseen ja mediatutkimukseen mahdollisti uusien median muotojen testaamisen suorana loppukäyttäjillä. Aamulehti-yhtymä jatkoi elämäänsä myös siinä mielessä, että sen toimitusjohtaja Matti Packalén valittiin myös uuden yhtiön toimitusjohtajaksi.

Median nopea muutos ajoi Suomen mittakaavassa suuret yhtiöt sulautumaan toisiinsa. Tämä Aamulehti-yhtymän itsenäisen taipaleen päättävä toimenpide oli uuden ajan alku. Sillä rakennettiin eurooppalaisittain kilpailukykyistä suurkonsernia, joka pystyy tarjoamaan ajankohtaisen ja monipuolisen tuote- ja palveluvalikoiman.